LeveringsvoorwaardenDe leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.


Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder het nummer 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
Tevens zijn de leveringsvoorwaarden ook te verkijgen in het Engels, Frans en Duits, via www.kgvo.nl.