Hoe lever ik teksten aan voor STENCO?Wanneer er teksten worden aangeleverd dan is het goed om het volgende te weten.

  • Gebruik zoveel mogelijk het tekstprogramma WORD
  • Lever altijd bij de file een papieren uitdraai met opmaakaanwijzingen
  • Zorg dat bij aanlevering de tekst zo plat (zonder opmaakgegevens) mogelijk is
  • Indien u met opmaakprofielen werkt, zorg dan dat het altijd op de juiste wijze is toegepast
  • Gebruik geen spaties om iets uit te lijnen maar gebruik de tabtoets (dus 1x per tabpositie).